Φοιτητική Μέριμνα: Επείγουσα ανακοίνωση σίτισης/στέγασης για τους πρωτοετείς φοιτητές

Social Media
Δημοσίευση: 23-09-2014 09:51 | Προβολές: 3534
Έναρξη: 23-09-2014 |Λήξη: 28-09-2014
[Έληξε]

Οι πρωτοετείς φοιτητές που επιθυμούν ΣΙΤΙΣΗ ή/και ΣΤΕΓΑΣΗ:

1. Καταθέτουν τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος κατά την εγγραφή.
2. Με τους κωδικούς που παίρνουν από τη Γραμματεία για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποβάλλουν την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ στο: sites.ionio.gr/e-care Νέο παράθυρο

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 24:00

Υπενθυμίζεται ότι για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να γίνουν και τα δύο παραπάνω βήματα.

Τα αποτελέσματα για τους δικαιούχους στέγασης θα ανακοινωθούν στο site της Φοιτητικής Μέριμνας αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η επεξεργασία των στοιχείων όλων των φοιτητών και σε κάθε περίπτωση μετά τις 5 Οκτωβρίου 2014.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα