Προϋποθέσεις-κριτήρια επιλογής φοιτητών για συμμετοχή στα Προγράμματα Erasmus και Era Places

Social Media
Δημοσίευση: 12-11-2014 13:18 | Προβολές: 1749
Σημαντική Ημερομηνία: 12-11-2014
[Έληξε]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS 2015-2016

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο φοιτητής πρέπει: α) να είναι κανονικά εγγεγραμμένος στο Τμήμα και να βρίσκεται στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών ή σε ανώτερο, β) να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα του Α΄ και του Β΄ Εξαμήνου που να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 40 μονάδες ECTS, γ) να ανταποκρίνεται στο επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται από το εκάστοτε ίδρυμα υποδοχής και δ) να προτείνεται από έναν τουλάχιστον καθηγητή του Τμήματος.

B. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σε περίπτωση που οι επιλέξιμοι φοιτητές είναι περισσότεροι σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης ως εξής: (Προσωρινός μέσος όρος βαθμολογίας x συντελεστή 45) + (Σύνολο ήδη πιστωθέντων μονάδων ECTS x συντελεστή 1).
Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι λοιπές αιτήσεις εξετάζονται μόνο εφόσον υπάρξουν αδιάθετες θέσεις.
Σε κάθε περίπτωση, το τελικό δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων διατηρεί η Συνέλευση Τμήματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS (ERA-PLACES)

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή. Εκτός των γενικών προϋποθέσεων που θέτει το πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών είναι να έχουν συμπληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση μαθημάτων που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 180 μονάδες ECTS. Κριτήριο επιλογής αποτελεί, εφόσον χρειαστεί, ο μέσος όρος βαθμολογίας.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα