Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Παιδαγωγική της Μουσικής

ShareThis
Δημοσίευση: 05-08-2015 14:38 | Προβολές: 4077
Έναρξη: 05-08-2015 |Λήξη: 04-09-2015
[Έληξε]
image

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2015

Ιστοχώρος ΠΜΣ: http://users.ionio.gr/~amlists/MusEdu/index.html Νέο παράθυρο

Πρόσκληση 2015: http://users.ionio.gr/~amlists/MusEdu/call.html Νέο παράθυρο


Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Παιδαγωγική της Μουσικής από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την απόφασης της 7ης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Συνεδρία 7η/19.3.2015). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδαγωγική της Μουσικής λειτουργεί στις παρακάτω τρεις κατευθύνσεις:


α) Μουσική Παιδαγωγική

β) Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας

γ) Διεύθυνση Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας


Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Παιδαγωγική της Μουσικής είναι η επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση και ειδίκευση στα αντικείμενα της Μουσικής Παιδαγωγικής, της Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και της Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην οργάνωση, ανάπτυξη και αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και πράξης στον τομέα της μουσικής διδασκαλίας, μάθησης και εκτέλεσης, στην παραγωγή, εφαρμογή, διάδοση και αξιοποίηση της νέας γνώσης, καθώς και στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στα προαναφερθέντα αντικείμενα.


Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα: χειμερινό, εαρινό και χειμερινό της επόμενης χρονιάς. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί τη συνεχή παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα. Τα μαθήματα γίνονται σε περιόδους 3-5 ημερών κάθε μήνα, ενώ κάποια σεμινάρια υποστηρίζονται με τηλεδιάσκεψη. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στην κάθε κατηγορία.


Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μιράντα Καλδή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας