Παράταση εγγραφών πρωτοετών 2015 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο - welcome2ionio

Social Media
Δημοσίευση: 09-09-2015 12:48 | Ενημέρωση: 18-09-2015 11:42 | Προβολές: 15046
Έναρξη: 10-09-2015 |Λήξη: 24-09-2015
[Έληξε]
image

Επισκεφθείτε τον ειδικό ιστοχώρο welcome2ionio με χρήσιμες πληροφορίες και συνδέσμους για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές και τις εγγραφές τους στα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ιστοχώρος υποδοχής πρωτοετών φοιτητών: https://sites.ionio.gr/welcome Νέο παράθυρο


Η διοίκηση και το προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου καλωσορίζουν τους νέους επιτυχόντες στις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος και τους εύχονται καλή ακαδημαϊκή χρονιά και πρόοδο στις σπουδές τους.

 
Παράταση προθεσμίας εγγραφών

Παράταση προθεσμίας εγγραφής των εισαγομένων στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έως 10-17 Σεπτεμβρίου 2015 24 Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με νέα ρύθμιση που προωθείται για δημοσίευση σε ΦΕΚ και για να διευκολυνθούν οι εμπλεκόμενοι, η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων αλλάζει και περιλαμβάνει πλέον τα εξής στάδια:

  1. Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015 10-24 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή, οι επιτυχόντες θα χρησιμοποιούν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν για το μηχανογραφικό τους δελτίο. Σε περίπτωση που έχουν ξεχάσει το password, τα Λύκεια θα παρέχουν υποστήριξη στους υποψηφίους, δηλαδή σε όσους είχαν πάρει password στο οικείο Λύκειο.
  2. Αμέσως, και ως 22 Σεπτεμβρίου 2015 28 Σεπτεμβρίου 2015, οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  3. Τέλος, η γραμματεία του τμήματος ή σχολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και για εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εισαγομένους.

Παράταση ηλεκτρονικής προεγγραφής επιτυχόντων:

10-17 Σεπτεμβρίου 24 Σεπτεμβρίου 2015 .

Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr Νέο παράθυρο οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Στην εφαρμογή οι επιτυχόντες

- δηλώνουν αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα από παλιότερο έτος

- συμπληρώνουν και επιβεβαιώνουν τα ατομικά τους στοιχεία,

-δηλώνουν ότι επιθυμούν την εγγραφή τους και ότι θα αποστείλουν ως τις 22 Σεπτεμβρίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

- παράλληλα αποδέχονται το περιεχόμενο της αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποστολή τους ως 22 Σεπτεμβρίου 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Μετά την ηλεκτρονική τους προεγγραφή και μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 28 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου), οι επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας με ταχυμεταφορά (courier) ή αυτοπροσώπως τα ακόλουθα:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους εισακτέους – επιτυχόντες με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β΄ή ΕΠΑΛ-Α΄είναι:


- Αίτηση Προεγγραφής που θα εκτυπώσουν συμπληρωμένη από την ηλεκτρονική εφαρμογή και θα την έχουν υπογράψει με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Στην αίτηση θα είναι ενσωματωμένη προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα.
- Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

Βεβαίωση Πρόσβασης: ευκρινές φωτοαντίγραφο. Βεβαίωση Πρόσβασης δεν κατέχουν και άρα δεν καταθέτουν οι επιτυχόντες με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ-Α'.
- Τέσσερις (4) φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.

Ολοκλήρωση της εγγραφής

Η γραμματεία του τμήματος ή σχολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ.

Εγκύκλιος Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων pdf
για τις εγγραφές των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016
(Ενημέρωση: 09/09/2015, μορφή PDF)

Βλ. επίσης:

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής προεγγραφής νεοεισαχθέντων 2015-2016

Υποβολή αιτήσεων στέγασης και σίτισης νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδ. έτους 2015-16

ΣΙΤΙΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ
Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 οι αιτήσεις των πρωτοετών φοιτητών θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου της Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας Νέο παράθυρο.

Αναλυτική ενημερώση στην ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές 2015-2016: Υποβολή αιτήσεων στέγασης και σίτισης νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδ. έτους 2015-16 Νέο παράθυρο

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές σε κάθε Τμήμα παρέχονται στις Γραμματείες των Τμημάτων:
Σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους όλων των Τμημάτων παρέχονται στη σελίδα Σχολές Νέο παράθυρο.

Χάρτης της πόλης της Κέρκυρας Νέο παράθυρο με σημειωμένες τις διευθύνσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τμήμα Ιστορίας Νέο παράθυρο
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Tηλ.: 26610-87300
Υπεύθυνη Γραμματείας: Ζαφειρούλα Θεριανού
Τηλ.: 26610-87313


Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Νέο παράθυρο
Μέγαρο Καποδίστρια
Υπεύθυνη Γραμματείας: Ιωάννα Ανεμογιάννη
Τηλ: 26610 -87222, 87202

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Νέο παράθυρο

Ιωάννου Θεοτόκη 72
Υπεύθυνη Γραμματείας: Μαρία Μαυρωνά
Tηλ.: 26610-87418

Τμήμα Πληροφορικής Νέο παράθυρο
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Υπεύθυνη Γραμματείας: Έλενα Λάσκαρι
Tηλ.: 26610 87760


Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Νέο παράθυρο
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Tηλ.: 26610-87860, 87861
Υπεύθυνη Γραμματείας: Νίκη Αλεβιζάκη
Tηλ.: 26610 87762

Τμήμα Μουσικών Σπουδών Νέο παράθυρο
Παλαιό Φρούριο
Tηλ.: 26610 87527
Υπεύθυνη Γραμματείας: Δήμητρα Κουρκούλου
Τηλ.: 26610-87524


Επιστροφή
Σχετικά Νέα