Επικύρωση του καταλόγου των υποψηφίων υποτρόφων Erasmus+ ακαδ. έτους 2016-2017 [.v2]

ShareThis
Δημοσίευση: 09-02-2016 16:30 | Ενημέρωση: 23-02-2016 15:40 | Προβολές: 2133

Απόσπασμα Πρακτικών της 7ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016, που έγινε στην Κέρκυρα την Πέμπτη 14 Iανουαρίου 2016 και ώρα 12.00 – στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος (Παλαιό Φρούριο – Κέρκυρα).

ΘΕΜΑ-12o

«Επικύρωση του καταλόγου των υποψηφίων υποτρόφων Erasmus+ ακαδ. έτους 2016-2017».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Aναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής εισηγείται αίτημα της Συντονίστριας Erasmus του Τμήματος Λέκτορος  Αικατερίνης Μιχοπούλου, για την επικύρωση του καταλόγου των υποψηφίων υποτρόφων Erasmus+ ακ. έτους 2016-17 του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα ενημέρωσε το σώμα ότι υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα είκοσι έξι (26) αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι φοιτητές οι οποίοι εκπληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως έχουν αποφασιστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος ανέρχονται στους δώδεκα (12) είκοσι έξι (26).

Συνεπώς γίνονται δεκτές οι 26 αιτήσεις. Λόγω των πιεστικών προθεσμιών εγγραφής και των αυστηρών κριτηρίων επιλογής που υπάρχουν στα ιδρύματα υποδοχής, δίνεται η δυνατότητα στους ανωτέρω φοιτητές να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και τα σχετικά DEMO της δουλειάς τους στα ιδρύματα της 1ης, 2ης και 3ης επιλογής τους (όπως αναφέρονται στην αρχική αίτησή τους) ταυτόχρονα, προκειμένου να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Εάν γίνουν δεκτοί σε περισσότερα ιδρύματα, θα επιλέξουν το ένα εξ αυτών. Το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα ενημερώσει σχετικά τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για την τελική επιλογή και θα προβεί στη σχετική εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την τελική έγκριση.

Ακριβές απόσπασμα

Κέρκυρα 14 Ιανουαρίου 2016

Η Γραμματέας του Τμήματος                             
Δημητρούλα Κούρκουλου

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ERASMUS
Δημοσίευση: 08-02-2022 15:32 | Προβολές: 4923
Έναρξη: 08-02-2022 |Λήξη: 28-02-2022
[Έληξε]
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας