Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Εκλογές 2017 για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
Social Media
Δημοσίευση: 25-09-2017 17:31 | Ενημέρωση: 25-10-2017 09:44 | Προβολές: 1927

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114, τ. Α') και το Π.Δ. 79/2013 (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α') «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»,

  1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, για το χρονικό διάστημα από 01-12-2017 έως 30-11-2019.

  2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 από ώρα 10:00 έως 13:00. Η ψηφοφορία θα είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, στην αίθουσα του Αναγνωστηρίου, στο κτήριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, στο Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω χώρο και με τον ίδιο τρόπο.

  3. Καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του ως άνω Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του αρθ. 23, της παρ. 1, εδαφ. α β και γ, του ν.4485/2017, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14.00.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΣ 2017
Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής προς το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογική διαδικασία PDF file

Πρακτικό Εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας PDF file

Εκλογικοί κατάλογοι για την ανάδειξη ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου:
Μελών ΔΕΠ PDF file
Μελών ΕΔΙΠ PDF file
Μελών Ε.Ε.Π. PDF file
Μελών Ε.Τ.Ε.Π. PDF file


Πρώτη δημοσίευση: 25/09/2017
Ενημέρωση: 20/10/2017 - Προσθήκη ανακοίνωσης και πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής
Ενημέρωση: 24-25/10/2017 - Προσθήκη εκλογικών καταλόγων


Βλ. επίσης: Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Αποτελέσματα εκλογών 2017 για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου


Επιστροφή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, 49 100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραμματεία ΤΜΣ:
26610 87522, 87512
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΜΣ:
26610 87523, 87527
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
26610 87504
Fax: 26610 26024

e-mail: music@ionio.gr
Τεχνική Υποστήριξη