Εκλογές Καθηγητών
Σελίδα 2 / 3 : <<<>>>
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Προκήρυξη μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική»
Δημοσίευση: 06-12-2018 13:45 | Προβολές: 2833
Σημαντική Ημερομηνία: 06-01-2019
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 208.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με αντικείμενο «Φλάουτο»
Δημοσίευση: 05-06-2018 14:52 | Προβολές: 3588
Έναρξη: 05-06-2018 |Λήξη: 05-07-2018
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 132.38 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φλάουτο» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
ΤΜΣ: Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Πληροφορική με έμφαση στη Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής»
Δημοσίευση: 22-12-2017 14:55 | Προβολές: 2855
Έναρξη: 21-12-2017 |Λήξη: 21-01-2018
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 322.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Mουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Πληροφορική με έμφαση στη Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής».
ΤΜΣ: Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή
Δημοσίευση: 21-11-2016 12:14 | Προβολές: 1117
Σημαντική Ημερομηνία: 02-12-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Κείμενο ανακοίνωσης
Mέγεθος: 229.74 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00-13:00 στην αίθουσα Τηλεδιασκέψεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (αίθουσα συνεδριάσεων ΤΙΣ-ΤΑΒΜ, Κέρκυρα), θα συνεδριάσει η Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών για τη μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική».
ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ψυχολογία»
Δημοσίευση: 18-10-2016 13:16 | Ενημέρωση: 04-11-2016 10:59 | Προβολές: 3906
Έναρξη: 03-11-2016 |Λήξη: 03-01-2017
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 131.47 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής: Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Μουσική Ψυχολογία».
ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρητικά και Σύνθεση µε ∆ιαθεµατικές Πρακτικές»
Δημοσίευση: 18-10-2016 13:49 | Ενημέρωση: 04-11-2016 10:58 | Προβολές: 3903
Έναρξη: 03-11-2016 |Λήξη: 03-01-2017
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 137.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου προκηρύσσει µία (1) θέση καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρητικά και Σύνθεση µε ∆ιαθεµατικές Πρακτικές» στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «∆ιεύθυνση Χορωδίας»
Δημοσίευση: 18-10-2016 13:27 | Ενημέρωση: 04-11-2016 10:56 | Προβολές: 4109
Έναρξη: 03-11-2016 |Λήξη: 03-01-2017
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 128.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής: Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στην πρώτη βαθµίδα Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιεύθυνση Χορωδίας».
ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Σύνθεση και Τζαζ»
Δημοσίευση: 13-10-2016 11:31 | Προβολές: 2218
Έναρξη: 13-10-2016 |Λήξη: 13-12-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 295.53 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθεση και Τζαζ».
ΤΜΣ: Προκήρυξη µιας θέσης Καθηγητή µε γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο Τζαζ»
Δημοσίευση: 23-09-2016 11:05 | Προβολές: 3370
Έναρξη: 23-09-2016 |Λήξη: 23-11-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 90.55 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο Τζαζ».
ΤΜΣ: Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή με αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική των εγχόρδων οργάνων με έμφαση στη Βιόλα»
Δημοσίευση: 23-09-2016 10:59 | Προβολές: 2547
Έναρξη: 23-09-2016 |Λήξη: 23-11-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 73.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική των εγχόρδων οργάνων με έμφαση στη Βιόλα».
Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο»
Δημοσίευση: 29-08-2016 11:00 | Προβολές: 843
Σημαντική Ημερομηνία: 07-09-2016
[Έληξε]
Ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11:00-13:00 στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (κτίριο Βιβλιοθήκης, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα), θα συνεδριάσει η Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών για την εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, στην πρώτη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο».
Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) - Πρόσκληση σε πρώτη συνεδρίαση και διαβίβαση φακέλου υποψηφίου
Δημοσίευση: 04-07-2016 16:02 | Προβολές: 862
Σημαντική Ημερομηνία: 11-07-2016
[Έληξε]
Ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (κτίριο Βιβλιοθήκης, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα), θα συνεδριάσει η Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών προκειμένου να ορίσει δύο (2) καθηγητές ή ερευνητές, οι οποίοι θα προβούν σε γραπτή αξιολόγηση της υποψήφιας για μονιμοποίηση στη θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο “Μουσική Παιδαγωγική”.
ΤΜΣ: Μια θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο “Βιολοντσέλο με γνώσεις στη βιόλα ντα γκάμπα”
Δημοσίευση: 27-06-2014 13:10 | Προβολές: 1858
Έναρξη: 27-06-2014 |Λήξη: 27-08-2014
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 183.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη 14η συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19-3-2014, αφού έκανε δεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 174/31-1-2014 αίτηση εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος, την από 6-2-2014 απόφαση της (...)
ΤΜΣ: Μια θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο “Μουσική εκτέλεση: Βιολί”
Δημοσίευση: 27-06-2014 13:06 | Προβολές: 2217
Έναρξη: 27-06-2014 |Λήξη: 27-08-2014
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 106.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη 14η συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19-3-2014, αφού έκανε δεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1656/18-12-2013 αίτηση εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος, την από 6-2-2014 απόφαση (...)
ΤΜΣ: Μία θέση Καθηγητή στην πρώτη βαθμίδα με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας»
Δημοσίευση: 27-06-2014 13:01 | Προβολές: 2276
Έναρξη: 27-06-2014 |Λήξη: 27-08-2014
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 68.13 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη 14η συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19-3-2014, αφού έκανε δεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1583/2-12-2013 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος, την από 5-12-2013 απόφαση (...)
ΤΜΣ: Μια θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσικολογία με έμφαση στη Μουσική Ανάλυση με Φιλοσοφική Προοπτική»
Δημοσίευση: 27-03-2014 12:24 | Προβολές: 2354
Έναρξη: 27-03-2014 |Λήξη: 27-05-2014
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 77.81 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου την 5η Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 7η Νοεμβρίου 2013, αφού έκανε δεκτή την από 5-11-2013, υπ’ αριθμ. πρωτ. 1470, αίτηση εξέλιξης Μόνιμου Επίκουρου (...)
ΤΜΣ: Mία θέση Καθηγητή στην πρώτη βαθμίδα με γνωστικό αντικείμενο «Σαξόφωνο και Τζαζ»
Δημοσίευση: 27-03-2014 11:54 | Προβολές: 2138
Έναρξη: 27-03-2014 |Λήξη: 27-05-2014
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 86.14 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου την 6η Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 20η Νοεμβρίου 2013, αφού έκανε δεκτή την από 19-11-2013 υπ’ αριθμ. πρωτ. 1544, αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή (...)
ΤΜΣ: Μία θέση καθηγητή - «Παιδαγωγική του Πιάνου»
Δημοσίευση: 29-03-2013 12:56 | Προβολές: 2166
Έναρξη: 29-03-2013 |Λήξη: 29-05-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 54.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 29-05-2013. [Ενημέρωση: 29-03-2013. Πρώτη δημοσίευση: 20-03-2013]
ΤΜΣ: Μία θέση καθηγητή - «Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής»
Δημοσίευση: 29-03-2013 12:52 | Προβολές: 3063
Έναρξη: 29-03-2013 |Λήξη: 29-05-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 54.64 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 29-05-2013. [Ενημέρωση: 29-03-2013. Πρώτη δημοσίευση: 20-03-2013]
ΤΜΣ: Μία θέση καθηγητή - «Πιάνο»
Δημοσίευση: 29-03-2013 12:44 | Προβολές: 1979
Έναρξη: 29-03-2013 |Λήξη: 29-05-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 56.53 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 29-05-2013. [Ενημέρωση: 29-03-2013. Πρώτη δημοσίευση: 20-03-2013]
Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Μια θέση ΔΕΠ: «Πιάνο και Πιανιστική Συνοδεία»
Δημοσίευση: 20-12-2012 13:21 | Προβολές: 2182
Έναρξη: 18-12-2012 |Λήξη: 20-02-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 103.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση 20/12/2012: Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 20/02/2013. Πρώτη δημοσίευση: 18/12/2012.
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Μία θέση ΔΕΠ - Αισθητική της Μουσικής
Δημοσίευση: 03-02-2012 13:45 | Προβολές: 2481
Έναρξη: 03-02-2012 |Λήξη: 03-04-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 145.8 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση 03/02/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 03/04/2012. Πρώτη δημοσίευση: 25/01/2012.
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, μία θέση ΔΕΠ: Θεωρία και Πρακτική των Εγχόρδων Οργάνων με έμφαση στη Βιόλα
Δημοσίευση: 27-07-2011 12:42 | Προβολές: 2073
Έναρξη: 26-07-2011 |Λήξη: 26-09-2011
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 115.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:   «Θεωρία και Πρακτική των Εγχόρδων Οργάνων με έμφαση στη Βιόλα».   (...)
ΤΜΣ: Μία θέση ΔΕΠ - Μουσική Παιδαγωγική
Δημοσίευση: 06-05-2010 14:36 | Προβολές: 2028
Έναρξη: 14-04-2010 |Λήξη: 14-06-2010
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΜΣ)
ΤΜΣ: Μία θέση ΔΕΠ - Σαξόφωνο και Τζαζ
Δημοσίευση: 26-05-2009 14:48 | Προβολές: 3079
Έναρξη: 18-05-2009 |Λήξη: 18-07-2009
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΜΣ)
Σελίδα 2 / 3 : <<<>>>
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας