Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Στοιχεία Οργάνωσης Επιστημονικής Μελέτης


Διδάσκων/ουσα: Καρδάμης Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος: MUS114
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 2
Ενημέρωση: 06-10-2021

Επιστροφή