Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Διεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) ΙΙΙ


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS307
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 3
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή