Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Διεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) ΙV


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS408
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 4
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή