Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Στοιχεία Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων Ι


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS520
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 5
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή