Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Πρακτική Ορχήστρας VIII


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS818
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 8
ECTS: 2
Διδακτικές Μονάδες: 3

Επιστροφή