Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Σύνθεση για τις Τέχνες της Παράστασης ΙΙ


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS823
Τύπος Μαθήματος: Πολλαπλών Τιμών
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 8
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 3

Επιστροφή