Πραγματοποίηση της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2021 ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ShareThis
Δημοσίευση: 08-01-2021 19:18 | Προβολές: 14082
image

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 8 Ιανουαρίου 2021 με θέμα την πραγματοποίηση της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2021 του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, αφού έλαβε υπ’ όψιν:

  • τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού,
  • τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού που ισχύουν αυτή τη στιγμή στο σύνολο της επικράτειας,
  • το γεγονός ότι για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών του Ιδρύματος πρέπει άμεσα να ανακοινωθεί ο τρόπος πραγματοποίησης της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου 2021,

αποφάσισε τα ακόλουθα:

  • Η εξέταση των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως για τα μαθήματα/εργαστήρια εκείνα των οποίων η διδασκαλία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η εξέταση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον ακαδημαϊκό ημερολόγιο, ήτοι από τις 18/01 έως τις 05/02/2021, συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου 23/1. Ο ακριβής τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί προς τους φοιτητές με ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντα.
  • Ρητώς ορίζεται ότι η συμμετοχή στην ακολουθούμενη μορφή εξέτασης εμπεριέχει, από τη φύση της, συναίνεση στην μορφή εξέτασης που προτείνεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο διδάσκοντα, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται (τεχνικών και μη, περιλαμβανομένων των κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας).
  • Για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει: α) να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο με κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση β) να έχουν διαθέσιμη προς επίδειξη την φοιτητική τους ταυτότητα γ) να είναι συνδεδεμένοι/ες στο διαδίκτυο από χώρο δικής τους επιλογής και δ) να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία ανά εξεταζόμενο μάθημα, σύμφωνα με οδηγίες που θα ανακοινωθούν από το εκάστοτε Τμήμα.
  • Η εξ αποστάσεως εξέταση περιλαμβάνει και την παρουσίαση/δημόσια υποστήριξη πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών.
  • Μαθήματα ή εργαστήρια των οποίων, λόγω της ιδιαίτερης φύσεώς τους, δεν κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση της διδασκαλίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 δεν θα εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2021. Η δυνατότητα εξέτασης των μαθημάτων / εργαστηρίων αυτών μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου δύναται να αποφασισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης νομοθετικής ρύθμισης που να επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση (λόγω πανδημίας) διδασκαλία τους κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
  • Η εξέταση των εργαστηρίων, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, δύναται να εκκινήσει στις 11/1/2021.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβληθούν σημαντικά, η Σύγκλητος θα επανέλθει με νεότερη απόφασή της.

Τέλος, η Σύγκλητος, έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση κατά τον καλύτερο δυνατό βαθμό της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων και εργαστηρίων και την συνακόλουθη ομαλή πορεία των σπουδών των φοιτητών των ακαδημαϊκών Τμημάτων του, ζητά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως προβεί σε νομοθετικές πρωτοβουλίες α) για την εκχώρηση της δυνατότητας στα Α.Ε.Ι. για την κατ’ εξαίρεση – λόγω πανδημίας – παράταση της διδασκαλίας και εξέτασής τους μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και β) για την άρση της απαγόρευσης εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών με εργαστηριακό χαρακτήρα διά ζώσης για τους τελειόφοιτους φοιτητές κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, υπό την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με τα όποια απαιτούμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, για την υποστήριξη της διά ζώσης διδασκαλίας των ανωτέρω, εφόσον αυτή καταστεί εφικτή βάση των όποιων επιδημιολογικών δεδομένων, κρίνεται ως απαραίτητη η εκκίνηση των διαδικασιών για την χορήγηση της εξαγγελθείσας χρηματοδότησης με σκοπό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προπτυχιακών προγραμμάτων των Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου.

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας