Κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

ShareThis
Δημοσίευση: 02-07-2021 13:26 | Ενημέρωση: 08-10-2021 11:58 | Προβολές: 6158
image

Από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου λειτουργεί το αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, με την τήρηση των παρακάτω κανόνων και μέτρων προστασίας έναντι της COVID-19, τα οποία θα τροποποιούνται αναλόγως της αποτελεσματικότητάς τους με γνώμονα την ασφάλεια του κοινού και του στελεχιακού δυναμικού της Βιβλιοθήκης:

Κανόνες λειτουργίας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Είσοδος στη Βιβλιοθήκη

Ναι

 • Με χρήση μάσκας και αντισηπτικού.
 • Τήρηση αρχείου επισκεπτών για τη δυνατότητα ιχνηλάτησης πιθανών κρουσμάτων.
 • Είσοδος και παραμονή στον χώρο του Γραφείου Δανεισμού έως 2 ατόμων ταυτοχρόνως.

Αναγνωστήριο

Ναι

 • Μέρος του αναγνωστηρίου διαθέσιμο, με συγκεκριμένα κα­θί­σματα για τήρηση αποστάσεων. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση καθισμάτων.
 • Διαθέσιμο μόνο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας Ι.Π.
 • Είσοδος με ειδική κάρτα εισόδου, που παραλαμβάνεται από Γρα­φείο Δανεισμού και επιστρέφεται κατά την έξοδο.
 • Παραμονή έως 2 ώρες.

Κοινόχρηστοι υπο­λο­γιστές

Όχι

 • Για λόγους ασφαλείας.
 • Επιτρέπεται η χρήση προσωπικών laptop και κινητών τηλεφώνων σε αθόρυβη λειτουργία.

Βιβλιοστάσια

Όχι

 • Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η πρόσβαση στα βι­βλία και άλλα τεκμήρια από τους ίδιους τους χρήστες, τόσο στα βιβλιο­στάσια του ισογείου, όσο και του α’ ορό­φου.
 • Για την παραλαβή βιβλίων οι χρήστες κάνουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του καταλόγου και γίνεται κανονικός δανεισμός τους ακόμα και για το αναγνωστήριο.

Δανεισμός

Ναι

 • Με ηλεκτρονικό αίτημα μέσα από τον κατάλογο της Βιβλιο­θήκης (OPAC).
 • Ειδοποίηση με e-mail για την παραλαβή από το Γραφείο Δα­νει­σμού.
 • Το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κλπ.) δεν δανείζεται. Προσφέρεται η δυνατότητα επιτόπιας χρήσης μόνο με γάντια μιας χρήσης.

Επιστροφές

Ναι

 • Κατόπιν ραντεβού ή με ταχυμεταφορική.
 • Παράδοση σε σακούλα ή φάκελο, με σημείωμα με: ονομα­τεπώ­νυμο και barcode της κάρτας μέλους (ανέπαφη επι­στροφή).
 • Τα τεκμήρια που επιστρέφονται μπαίνουν σε καραντίνα από 3 έως 5 ημέρες αναλόγως του είδους.

Ανανεώσεις – κρα­τή­σεις 

Ναι

 • Ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον χρήστη (βλ. οδηγίες στο «Λογα­ριασμός χρήστη») ή κατόπιν επικοινωνίας με Γραφείο Δα­νεισμού.

Διαδανεισμός

Ναι

 • Κατόπιν ραντεβού.

Εύδοξος: επι­στροφή συγγραμ­μάτων

Ναι

 • Κατόπιν ραντεβού ή με ταχυμεταφορική.
 • Παράδοση σε σακούλα ή φάκελο, με αίτηση από ιστότοπο βιβλιοθήκης.

Κατάθεση εργασιών (Πτυχιακές – Διπλωμα­τικές – Δι­δα­κτορικές)

Ναι

 • Υποβολή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας.
 • Κατάθεση αντιτύπου σε CD και έντυπο (όπου απαιτείται) κατόπιν ραντεβού.
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση Γραμματειών από Γραφείο Δανει­σμού.

Βεβαιώσεις μη οφει­λής

Ναι

 • Ηλεκτρονική αίτηση μέσω υπηρεσίας Ρωτήστε μας.
 • Ηλεκτρονική αποστολή βεβαιώσεων στις Γραμματείες με κοινοποί­ηση στον αιτούντα.

Ηλεκτρονικές πηγές

Ναι

 • Κανονική χρήση. Σύνδεση στο δίκτυο του Ι.Π. με VPN.

Απορίες, ερωτήσεις κλπ.

Ναι

 • Ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας Ρωτήστε μας, τηλεφω­νικά ή με e-mail.

Ομαδικές επισκέψεις, εκδηλώσεις δια ζώσης σε χώρους της ΒΙΚΕΠ

Όχι

 • Δεν επιτρέπονται επισκέψεις και εκδηλώσεις με φυσική παρουσία. Μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, εφόσον είναι δυνατόν.

Λοιπά μέτρα

Οι λοιπές λειτουργίες και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται με τους κανόνες που έχουν εγκριθεί και εφαρμόζονται κατά την περίοδο της πανδημίας.

Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τα ατομικά μέτρα υγιεινής και να ακολουθούν τις συστάσεις του προσωπικού. Επίσης, οφείλουν να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση πρόσφατου rapid test.

Οι χρήστες οφείλουν να διευκολύνουν την τήρηση αρχείου επισκεπτών για τη δυνατότητα ιχνηλάτησης πιθανών κρουσμάτων.

Η χρήση ανελκυστήρα επιτρέπεται σε ΑμεΑ και ηλικιωμένα άτομα.

Δεν μπορεί να γίνει καμία εξαίρεση για οποιονδήποτε από τους παραπάνω κανόνες για κανέναν και με οποιαδήποτε αιτιολογία.

Όλες οι ρυθμίσεις λειτουργίας και εξυπηρέτησης κοινού αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης και στην είσοδο του κτιρίου της επικολλάται σχετική ανακοίνωση, εξαρτώνται δε από τις επιδημιολογικές συνθήκες.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας