Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα: αντιλήψεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα

ShareThis
Δημοσίευση: 24-01-2022 09:14 | Προβολές: 9154
image

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η έρευνα που διεξήγαγε η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ σχετικά με τις αντιλήψεις των ερευνητών/νητριών στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα για την Ανοικτή Πρόσβαση.

Στην πανελλαδική αυτή έρευνα -που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2021- συμμετείχαν 500 συγγραφείς από 7 επιστημονικά πεδία, διαφόρων ηλικιακών ομάδων, με καταγραφή των ετών συγγραφικής/ερευνητικής εμπειρίας τους. Ανάμεσα στους 500 αυτούς συγγραφείς υπήρχαν και  συμμετέχοντες/ουσες από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την ομάδα που πραγματοποίησε την έρευνα: "... οι συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να απαντήσουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη τους και την εμπειρία τους όσον αφορά τις διάφορες πτυχές της ΑΠ και τους τρόπους υλοποίησης της. Μας ενδιέφερε, επίσης, η προηγούμενη εμπειρία τους με τους δρόμους της ΑΠ, καθώς και οι λόγοι πίσω από τις προτιμήσεις τους όσον αφορά την ανοικτή επιστημονική δημοσίευση γενικότερα. Εξετάσθηκαν οι απόψεις τους σχετικά με τα ιδρυματικά αποθετήρια, το επίπεδο εξοικείωσης τους με το αποθετήριο του ιδρύματος τους, και οι λόγοι πίσω από την σχέση τους με αυτό. Τέλος, εξετάστηκε ο βαθμός εξοικείωσης τους με τα προγράμματα ΑΠ που παρέχονται από τον ΣΕΑΒ."

Την πλήρη ανακοίνωση της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ σχετικά με την έρευνα αυτή βρείτε να βρείτε εδώ.

Η έντυπη έκδοση της αναφοράς βρίσκεται στη διεύθυνση https://zenodo.org/record/5885286.

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να εξερευνηθούν και ανά Ίδρυμα μέσω της διαδικτυακής προβολής τους στην ιστοσελίδα https://scholarly.heal-link.gr/openaccessperceptions.

 

Παραπομπή: Φραντζή, Μ., Σαλαμούρα, Α. & Τσάκωνας, Γ. (2022). Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα: αντιλήψεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο από: https://scholarly.heal-link.gr/openaccessperceptions.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ηλεκτρονική έρευνα ικανοποίησης χρηστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας - ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Δημοσίευση: 01-03-2021 11:57 | Ενημέρωση: 20-04-2021 09:39 | Προβολές: 14339
Έναρξη: 31-03-2021 |Λήξη: 30-04-2021
[Έληξε]
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας