ΠΜΣ “Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία” 2023-2024 - Τμήμα Πληροφορικής-Ιόνιο Πανεπιστήμιο (remotely-εξ'αποστάσεως)

ShareThis
Δημοσίευση: 28-06-2023 16:43 | Προβολές: 2073
Σημαντική Ημερομηνία: 30-09-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Προκήρυξη 2023-2024
Mέγεθος: 371.66 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» (Digital Applications and Innovation) έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών (αναλυτική μεγάλων δεδομένων, συνεργατικές εφαρμογές, κινητό υπολογίζειν, τεχνολογίες διαχείρισης ανθρωπιστικών δεδομένων, εικονικοί κόσμοι, ρομποτική) σε κρίσιμους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας (τουρισμός, πολιτισμός, εκπαίδευση, υγεία, αγροτική παραγωγή), με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και διαχείριση της καινοτομίας σε αυτούς.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (συμπεριλαμβάνονται τα Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η παρακολούθηση των θεωρητικών διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω σύγχρονων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στον σύνδεσμο εδώ από Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 έως και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023, και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο msc_digapin@ionio.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
  • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών). 
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 και άνω).
  • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
  • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
  • Έως δύο (2) συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές).
  • Τυχόν επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
  • Μία (1) φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) 

Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας