Δελτίο Βιβλιοθήκης για τις ερευνητικές δημοσιεύσεις Ιουλίου-Αυγούστου 2023

ShareThis
Δημοσίευση: 13-09-2023 10:20 | Προβολές: 10216
image

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου δημοσιεύει το δελτίο για την ερευνητική παραγωγή του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή καταγράφεται στη βάση Scopus και στον εκδοτικό οίκο ανοικτής πρόσβασης MDPI για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2023.

MDPI:

Andronikos, T.; Sirokofskich, A. A Quantum Detectable Byzantine Agreement Protocol Using Only EPR Pairs. Appl. Sci. 2023, 13, 8405. https://doi.org/10.3390/app13148405

Dimitriou, P.; Karyotis, V. A Combinatory Framework for Link Prediction in Complex Networks. Appl. Sci. 2023, 13, 9685. https://doi.org/10.3390/app13179685

Efraimidis, E.; Krokidis, M.G.; Exarchos, T.P.; Lazar, T.; Vlamos, P. In Silico Structural Analysis Exploring Conformational Folding of Protein Variants in Alzheimer’s Disease. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 13543. https://doi.org/10.3390/ijms241713543

Kachrimanidou, V.; Papadaki, A.; Papapostolou, H.; Alexandri, M.; Gonou-Zagou, Z.; Kopsahelis, N. Ganoderma lucidum Mycelia Mass and Bioactive Compounds Production through Grape Pomace and Cheese Whey Valorization. Molecules 2023, 28, 6331. https://doi.org/10.3390/molecules28176331

Klouvidaki, M.I.; Antonopoulos, N.; Styliaras, G.D.; Kanavos, A. Virtual Restaurants: Customer Experience Keeps Their Businesses Alive. Information 2023, 14, 406. https://doi.org/10.3390/info14070406

Paspatis, I.; Tsohou, A. How to Influence Privacy Behavior Using Cognitive Theory and Respective Determinant Factors. J. Cybersecur. Priv. 2023, 3, 396-415. https://doi.org/10.3390/jcp3030020

Paspatis, I.; Tsohou, A.; Kokolakis, S. How Is Privacy Behavior Formulated? A Review of Current Research and Synthesis of Information Privacy Behavioral Factors. Multimodal Technol. Interact. 2023, 7, 76. https://doi.org/10.3390/mti7080076

Skolariki, K.; Vrahatis, A.G.; Krokidis, M.G.; Exarchos, T.P.; Vlamos, P. Assessing and Modelling of Post-Traumatic Stress Disorder Using Molecular and Functional Biomarkers. Biology 2023, 12, 1050. https://doi.org/10.3390/biology12081050

 

SCOPUS – OPEN ACCESS:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Assessment of macroalgal communities on shallow rocky reefs in the Aegean Sea indicates an impoverished ecological status

Open Access

Savin, A., Sini, M., Xynogala, I., (...), Dailianis, T., Katsanevakis, S.

2023

Mediterranean Marine Science, 24(2), pp. 241-258.

2.

Eco-Cultural Development of a Restored Lake Environment: The Case Study of Lake Karla (Thessaly, Greece)

Open Access

Trakala, G., Tsiroukis, A., Martinis, A.

2023

Land, 12(6), art. no. 1227.

3.

Using Deep Learning Architectures for Detection and Classification of Diabetic Retinopathy

Open Access

Mohanty, C., Mahapatra, S., Acharya, B., (...), Karamitsos, I., Kanavos, A.

2023

Sensors, 23(12), art. no. 5726.

4.

Searching Online for Art and Culture: User Behavior Analysis

Open Access

Pergantis, M., Varlamis, I., Kanellopoulos, N.G., Giannakoulopoulos, A.

2023

Future Internet, 15(6), art. no. 211.

5.

IoT-Based Waste Segregation with Location Tracking and Air Quality Monitoring for Smart Cities

Open Access

Lingaraju, A.K., Niranjanamurthy, M., Bose, P., (...), Kanavos, A., Manika, S.

2023

Smart Cities, 6(3), pp. 1507-1522.

6.

Moving towards Greener Road Transportation: A Review

Open Access

Rigogiannis, N., Bogatsis, I., Pechlivanis, C., Kyritsis, A., Papanikolaou, N.

2023

Clean Technologies, 5(2), pp. 766-790.

7.

Digital Transformation Stands Alongside Inclusive Education: Lessons Learned from a Project Called “Waking Up in the Morning”

Open Access

Kaimara, P.

2023

Technology, Knowledge and Learning.

8.

A cross-sectional study of discipline-based self-perceived digital literacy competencies of nursing students

Open Access

Martzoukou, K., Luders, E.S., Mair, J., (...), Work, F., Fulton, C.

2023

Journal of Advanced Nursing.

9.

Virtual Restaurants: Customer Experience Keeps Their Businesses Alive

Open Access

Klouvidaki, M.I., Antonopoulos, N., Styliaras, G.D., Kanavos, A.

2023

Information (Switzerland), 14(7), art. no. 406.

10.

Federated Edge Intelligence and Edge Caching Mechanisms †

Open Access

Karras, A., Karras, C., Giotopoulos, K.C., (...), Oikonomou, K., Sioutas, S.

2023

Information (Switzerland), 14(7), art. no. 414.

11.

Landscape Characteristics in Relation to Ecosystem Services Supply: The Case of a Mediterranean Forest on the Island of Cyprus

Open Access

Kefalas, G., Lorilla, R.S., Xofis, P., Poirazidis, K., Eliades, N.-G.H.

2023

Forests, 14(7), art. no. 1286.

12.

Development of a Fuel Model for Cistus spp. and Testing Its Fire Behavior Prediction Performance

Open Access

Athanasiou, M., Martinis, A., Korakaki, E., Avramidou, E.V.

2023

Fire, 6(7), art. no. 247.

13.

Computing Invasive Species Population Based on a Generalized Random Walk Process: Application to Blue Crab (Callinectes sapidus)

Open Access

Simantiris, N., Violaris, I.G., Avlonitis, M.

2023

Journal of Marine Science and Engineering, 11(7), art. no. 1282.

14.

A Quantum Detectable Byzantine Agreement Protocol Using Only EPR Pairs

Open Access

Andronikos, T., Sirokofskich, A.

2023

Applied Sciences (Switzerland), 13(14), art. no. 8405.

15.

Chemical Composition of the Essential Oils of Three Popular Sideritis Species Cultivated in Greece Using GC-MS Analysis

Open Access

Kaparakou, E.H., Daferera, D., Kanakis, C.D., (...), Kokotou, M.G., Tarantilis, P.A.

2023

Biomolecules, 13(7), art. no. 1157.

16.

An Updated Evolutionary and Structural Study of TBK1 Reveals Highly Conserved Motifs as Potential Pharmacological Targets in Neurodegenerative Diseases

Open Access

Papageorgiou, L., Mangana, E., Papakonstantinou, E., (...), Eliopoulos, E., Vlachakis, D.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1423, pp. 41-57.

17.

Neuroeducation and Genetics

Open Access

Tzortsou, G.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1425, p. 667.

 SCOPUS – Συνδρομητική πρόσβαση:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Energy yield estimation of on-vehicle photovoltaic systems in urban environments

Rigogiannis, N., Perpinias, I., Bogatsis, I., (...), Papanikolaou, N., Kalogirou, S.

2023

Renewable Energy, 215, art. no. 118998.

2.

Grape pomace, an undervalued by-product: industrial reutilization within a circular economy vision

Kokkinomagoulos, E., Kandylis, P.

2023

Reviews in Environmental Science and Biotechnology.

3.

Unpublished Mediterranean and Black Sea records of marine alien, cryptogenic, and neonative species

Ragkousis, M., Zenetos, A., Souissi, J.B., (...), Hassen, B., Katsanevakis, S.

2023

BioInvasions Records, 12(2), pp. 339-369.

4.

A Framework for Co-creation in Generic Educational Activities Using Swarming

Gasteratos, G., Vlachou, E., Gratsanis, P., Karydis, I.

2023

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 677, pp. 271-283.

5.

Forecasting Stock Market Alternations Using Social Media Sentiment Analysis and Regression Techniques

Saravanos, C., Kanavos, A.

2023

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 677, pp. 335-346.

6.

Extracting Knowledge from Recombinations of SMILES Representations

Didachos, C., Kanavos, A.

2023

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 677, pp. 325-334.

7.

Applying SCALEX scRNA-Seq Data Integration for Precise Alzheimer’s Disease Biomarker Discovery

Vrahatis, A.G., Lazaros, K., Paplomatas, P., (...), Exarchos, T., Vlamos, P.

2023

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 677, pp. 294-302.

8.

Readability Classification with Wikipedia Data and All-MiniLM Embeddings

Vergou, E., Pagouni, I., Nanos, M., Kermanidis, K.L.

2023

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 677, pp. 369-380.

9.

Biosurfactants production by LAB and emerging applications

Kachrimanidou, V., Alexandri, M., Alimpoumpa, D., (...), Papadaki, A., Kopsahelis, N.

2023

Lactic Acid Bacteria as Cell Factories: Synthetic Biology and Metabolic Engineering, pp. 335-366.

10.

An Information Privacy Competency Model for Online Consumers

Soumelidou, A., Papaioannou, T.

2023

Lecture Notes in Business Information Processing, 476 LNBIP, pp. 593-602.

11.

Preface

Nurcan, S., Opdahl, A.L., Mouratidis, H., Tsohou, A.

2023

Lecture Notes in Business Information Processing, 476 LNBIP, pp. v-vii.

12.

Predicting Privacy Decisions in Mobile Applications and Raising Users’ Privacy Awareness

Lavranou, R.

2023

Lecture Notes in Business Information Processing, 476 LNBIP, pp. 651-660.

13.

Sports tourism in the COVID-19 Era

Poulaki, P., Kritikos, A., Vasilakis, N., Valeri, M.

2023

Sport and Tourism: Strategies to Develop Tourist Destinations, pp. 41-53.

14.

Hiking tourism in Greece

Poulaki, P., Bouzis, S., Vasilakis, N., Valeri, M.

2023

Sport and Tourism: Strategies to Develop Tourist Destinations, pp. 95-112.

15.

Towards an Aesthetic of Hybrid Performance Practice: Incorporating Motion Tracking, Gestural and Telematic Techniques in Audiovisual Performance

Zannos, I., Hirayama, H.

2023

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 13770 LNCS, pp. 111-121.

16.

Computational Models for Biomarker Discovery

Skolariki, K., Exarchos, T.P., Vlamos, P.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1424, pp. 289-295.

17.

A Mobile Application for Supporting and Monitoring Elderly Population to Perform the Interventions of the FINGER Study

Chalkioti, M., Exarchos, T.P.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1424, pp. 167-173.

18.

Improving Patient-Centered Dementia Screening for General, Multicultural Population and Persons with Disabilities from Primary Care Professionals with a Web-Based App

Sagiadinou, M., Vlamos, P., Exarchos, T.P., Vlachakis, D., Kostopoulou, C.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1424, pp. 265-272.

19.

Graph Theory-Based Approach in Brain Connectivity Modeling and Alzheimer's Disease Detection

Cheirdaris, D.G.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1424, pp. 49-58.

20.

A Comparison of the Various Methods for Selecting Features for Single-Cell RNA Sequencing Data in Alzheimer's Disease

Paplomatas, P., Vlamos, P., Vrahatis, A.G.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1424, pp. 241-246.

21.

Computational Methods for Protein Tertiary Structure Analysis

Avramouli, A.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1424, pp. 61-67.

22.

Dynamic Reconfiguration of Dominant Intrinsic Coupling Modes in Elderly at Prodromal Alzheimer's Disease Risk

Exarchos, T.P., Whelan, R., Tarnanas, I.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1424, pp. 1-22.

23.

An Optimized Cloud Computing Method for Extracting Molecular Descriptors

Didachos, C., Kintos, D.P., Fousteris, M., Mylonas, P., Kanavos, A.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1424, pp. 247-254.

24.

A Sensor-Based Platform for Early-Stage Parkinson's Disease Monitoring

Krokidis, M.G., Exarchos, T.P., Vrahatis, A.G., (...), Papavassileiou, F., Vlamos, P.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1424, pp. 23-29.

25.

Signature-Based Computational Drug Repurposing for Amyotrophic Lateral Sclerosis

Papikinos, T., Krokidis, M.G., Vrahatis, A., Vlamos, P., Exarchos, T.P.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1424, pp. 201-211.

26.

Pressure Prediction on Mechanical Ventilation Control Using Bidirectional Long-Short Term Memory Neural Networks

Grammenos, G., Exarchos, T.P.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1424, pp. 31-40.

27.

Learned Image Compression with Wavelet Preprocessing for Low Bit Rates

Iliopoulou, S., Tsinganos, P., Ampeliotis, D., Skodras, A.

2023

International Conference on Digital Signal Processing, DSP, 2023-June.

28.

Could Human Gaze Augment Detectors of Synthetic Images?

Fotopoulos, N., Riedmiller, C., Bozkir, E., (...), Kasneci, E., Skodras, A.

2023

International Conference on Digital Signal Processing, DSP, 2023-June.

29.

Subspace Parsimonious Dictionary Learning and its use in Federated Learning

Ampeliotis, D., Gkillas, A.

2023

International Conference on Digital Signal Processing, DSP, 2023-June.

30.

Metabolic responses and microbial community changes to long chain fatty acids: Ammonia synergetic co-inhibition effect during biomethanation

Wang, H., Yan, Q., Zhong, X., Angelidaki, I., Fotidis, I.A.

2023

Bioresource Technology, 386, art. no. 129538.

31.

Computational and Functional Insights of Protein Misfolding in Neurodegeneration

Krokidis, M.G., Exarchos, T.P., Avramouli, A., Vrahatis, A.G., Vlamos, P.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1423, pp. 201-206.

32.

Protein Structure Prediction for Disease-Related Insertions/Deletions in Presenilin 1 Gene

Avramouli, A., Krokidis, M.G., Exarchos, T.P., Vlamos, P.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1423, pp. 31-40.

33.

Load Balancing of Virtual Network Functions through Packet Delegation

Zervopoulos, A., Oikonomou, K.

2023

2023 International Balkan Conference on Communications and Networking, BalkanCom 2023.

34.

A Performance Evaluation of Flooding Methods on Real Network Topologies

Papamichail, A., Tsoumanis, G., Sioutas, S., Oikonomou, K.

2023

2023 International Balkan Conference on Communications and Networking, BalkanCom 2023.

35.

Design and User Experience of a Hybrid Mixed Reality Installation that Promotes Tinian Marble Crafts Heritage

Nikolakopoulou, V., Vosinakis, S., Nikopoulos, G., (...), Fragkedis, L., Koutsabasis, P.

2022

Journal on Computing and Cultural Heritage, 15(4), art. no. 60.

36.

An Empirical Investigation of User Acceptance of Personalized Mobile Software for Sustainability Education

Krouska, A., Troussas, C., Kabassi, K., Sgouropoulou, C.

2023

International Journal of Human-Computer Interaction.

37.

Design Considerations of an LLC Converter for TEG-based WHR Systems in Shipboard Microgrids

Rigogiannis, N., Roussos, I., Pechlivanis, C., (...), Papanikolaou, N., Loupis, M.

2023

2023 12th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies, MOCAST 2023 - Proceedings.

38.

Primary Side Control of a Self-Oscillating Wireless EV Charger with Inherent ZCS Operation

Dimitriadou, K., Rigogiannis, N., Kyritsis, A., Papanikolaou, N.

2023

Proceedings - 2023 IEEE 5th Global Power, Energy and Communication Conference, GPECOM 2023, pp. 45-49.

39.

Qualitative Bioinformatics: Towards a Public Understanding of Neurodegenerative Disease Research through BioArt, Data-Art, Hands-on BioMedia Workshops, Immersive Environments, and Artists in Labs

Zaretsky, A.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1425, pp. 663-664.

40.

Identifying Network Biomarkers for Alzheimer’s Disease Using Single-Cell RNA Sequencing Data

Aslanis, I., Krokidis, M.G., Dimitrakopoulos, G.N., Vrahatis, A.G.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1423, pp. 207-214.

41.

Application of Machine Learning Techniques in the HELIAD Study Data for the Development of Diagnostic Models in MCI and Dementia

Dimakopoulos, G.A., Vrahatis, A.G., Exarchos, T.P., (...), Scarmeas, N., Vlamos, P.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1424, pp. 187-192.

42.

Neuroeducation and Mathematics: The Formation of New Educational Practices

Lekati, E., Doukakis, S.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1424, pp. 91-96.

43.

Integrating Wearable Sensors and Machine Learning for the Detection of Critical Events in Industry Workers

Mantellos, G., Exarchos, T.P., Dimitrakopoulos, G.N., (...), Vasiliadis, A., Stagakis, S.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1424, pp. 213-222.

44.

Effective Preprocessing of Single-Cell RNA-Seq for Unravelling Alzheimer’s Disease Signatures

Zoiros, A., Vrahatis, A.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1423, pp. 251-256.

45.

Setting Up a Bio-AFM to Study Protein Misfolding in Neurodegenerative Diseases

Cheirdaris, D., Krokidis, M.G., Kasti, M., (...), Exarchos, T., Vlamos, P.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1423, pp. 1-10.

46.

Detection and Quantification of Exhaled Breath Condensate and Dyspnea Correlation in Stable COPD: A Proof-of-Concept Study

Patsiris, S., Vaitsis, N., Nasoula, I., Exarchos, T., Vlamos, P.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1423, pp. 21-30.

47.

Spiking Neural Networks and Mathematical Models

Gasparinatou, M.M., Matzakos, N., Vlamos, P.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1424, pp. 69-79.

48.

On Modelling Electrical Conductivity of the Cerebral White Matter

Perakis, E.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1424, pp. 81-89.

49.

Proposal for Investigating Self-Efficacy in Mathematics Using a Portable EEG System

Papadopoulou, A., Doukakis, S.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1424, pp. 117-124.

50.

DRDs and Brain-Derived Neurotrophic Factor Share a Common Therapeutic Ground: A Novel Bioinformatic Approach Sheds New Light Toward Pharmacological Treatment of Cognitive and Behavioral Disorders

Papageorgiou, L., Kalospyrou, E., Papakonstantinou, E., (...), Eliopoulos, E., Vlachakis, D.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1424, pp. 97-115.

51.

Using Biomarkers for Cognitive Enhancement and Evaluation in Mobile Applications

Giannopoulou, P., Vlamos, P.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1424, pp. 161-166.

52.

A Consensus Gene Regulatory Network for Neurodegenerative Diseases Using Single-Cell RNA-Seq Data

Koumadorakis, D.E., Krokidis, M.G., Dimitrakopoulos, G.N., Vrahatis, A.G.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1423, pp. 215-224.

53.

On the software architectures for fog-based secure iot deployments

Tselikis, C., Maglaras, L., Douligeris, C., Mitropoulos, S.

2023

European Conference on Information Warfare and Security, ECCWS, 2023-June, pp. 493-499.

54.

Personalized Music Playlists and Headphones in People with Dementia: A Literature Review

Paraskevopoulos, N.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1425, pp. 665-666.

55.

Proposal for Monitoring Students' Self-Efficacy Using Neurophysiological Measures and Self-Report Scales

Gerostathi, M., Doukakis, S.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1425, pp. 635-643.

56.

The Impact of Smokers' Information-Seeking Behavior on Smoking Cessation

Kostagiolas, P., Parnavela, S., Theodorou, P.

2023

Advances in experimental medicine and biology, 1425, pp. 645-662.

 


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας