Προκηρύξεις
Σελίδα 6 / 7 : <<<>>>
ΤΜΣ: Μία θέση καθηγητή - «Πιάνο»
Δημοσίευση: 29-03-2013 12:44 | Προβολές: 1164
Έναρξη: 29-03-2013 |Λήξη: 29-05-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 56.53 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 29-05-2013. [Ενημέρωση: 29-03-2013. Πρώτη δημοσίευση: 20-03-2013]
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80, 12-13 A)
Δημοσίευση: 21-12-2012 16:49 | Προβολές: 1138
Έναρξη: 21-12-2012 |Λήξη: 07-01-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 137.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Τμήμα Mουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστημόνων για την διεξαγωγή διδακτικού και επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με την σύμβαση πρόσληψης. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες στο Τμήμα Mουσικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 των γνωστικών αντικειμένων: Πρακτική και Διεύθυνση Χορωδίας, Θεωρία και πρακτική των Πληκτροφόρων Οργάνων, Τζαζ Κιθάρα. Yποβολή αιτήσεων: μέχρι και την Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2013.
Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Μια θέση ΔΕΠ: «Πιάνο και Πιανιστική Συνοδεία»
Δημοσίευση: 20-12-2012 13:21 | Προβολές: 1354
Έναρξη: 18-12-2012 |Λήξη: 20-02-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 103.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση 20/12/2012: Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 20/02/2013. Πρώτη δημοσίευση: 18/12/2012.
ΤΜΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. «Μουσική Ερμηνεία» 2012-13
Δημοσίευση: 27-08-2012 01:21 | Προβολές: 1188
Έναρξη: 05-07-2012 |Λήξη: 03-09-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 44.43 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: 3 Σεπτεμβρίου 2012 - Δημοσίευση προγράμματος και επιτροπών εξετάσεων - Ημερομηνία εξέτασης μαθημάτων: 27/09/2012. (Ενημέρωση: 10/07/2012 - Πρώτη δημοσίευση: 05/07/2012)
ΤΜΣ: Θέση ΔΕΠ «Αισθητική της Μουσικής» - Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος
Δημοσίευση: 24-07-2012 12:39 | Προβολές: 523
Έναρξη: 09-07-2012 |Λήξη: 24-07-2012
[Έληξε]
Ενημέρωση: 24-07-2012 - Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. Δημιουργία: 11-07-2012.
Διαγωνισμός Ιστορίας Erasmus 2012 - 2ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας, αφίσας, video
Δημοσίευση: 14-03-2012 16:07 | Προβολές: 1074
Έναρξη: 14-03-2012 |Λήξη: 06-04-2012
[Έληξε]
image
Προθεσμία υποβολής για Διαγωνισμό Ιστορίας Erasmus: 06/04/2012 - Προθεσμία υποβολής υλικού για το διαγωνισμό φωτογραφίας: 23/04/2012.
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Μία θέση ΔΕΠ - Αισθητική της Μουσικής
Δημοσίευση: 03-02-2012 13:45 | Προβολές: 1799
Έναρξη: 03-02-2012 |Λήξη: 03-04-2012
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 145.8 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση 03/02/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 03/04/2012. Πρώτη δημοσίευση: 25/01/2012.
ΤΜΣ: Θέση ΔΕΠ «Θεωρία και Πρακτική των Εγχόρδων Οργάνων με έμφαση στη Βιόλα» - Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος
Δημοσίευση: 21-10-2011 12:05 | Προβολές: 1211
Σημαντική Ημερομηνία: 03-11-2011
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 21 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Συγκροτήθηκε το εκλεκτορικό σώμα για την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Καθηγητή
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόσληψη Διδασκόντων (ΠΔ 407/80, 10-11 Γ)
Δημοσίευση: 22-03-2011 15:36 | Προβολές: 1200
Έναρξη: 22-03-2011 |Λήξη: 31-03-2011
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 145.41 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πρόσληψη προσωπικού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010 – 2011. Yποβολή αιτήσεων: μέχρι και την 31η Μαρτίου 2011.
Διαγωνισμός αφίσας: WFAE 2011 - Crossing Listening Paths
Δημοσίευση: 16-03-2011 13:50 | Προβολές: 1105
Έναρξη: 01-03-2011 |Λήξη: 28-03-2011
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 145.76 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Διεθνές Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας 2011, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. WFAE 2011-Crossing Listening Paths, Λήξη προθεσμίας για το διαγωνισμό ορίζεται η Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011.
ΤΜΣ: Προκήρυξη Εσωτερικού Διαγωνισμού Εκτέλεσης (Ε.Δ.Ε.)
Δημοσίευση: 04-03-2011 15:27 | Προβολές: 547
Σημαντική Ημερομηνία: 06-05-2011
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 49.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Για όργανα ορχήστρας, παλαιάς μουσικής, κιθάρας & πιάνου, για προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και την 6η Μαΐου 2011
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόσληψη Διδασκόντων (ΠΔ 407/80, 10-11 Β)
Δημοσίευση: 12-02-2011 13:32 | Προβολές: 1155
Έναρξη: 11-02-2011 |Λήξη: 25-02-2011
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 144.93 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πρόσληψη προσωπικού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010 – 2011. Yποβολή αιτήσεων: μέχρι και την 25η Φεβρουαρίου 2011.
ΤΜΣ: Σίτιση Φοιτητών 2010-11 - Υποβολή Αιτήσεων
Δημοσίευση: 06-12-2010 14:41 | Προβολές: 575
Έναρξη: 09-12-2010 |Λήξη: 17-12-2010
[Έληξε]
Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010 και κατά τις ώρες 10 π.μ. έως και 13 μ.μ..
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Μια θέση ΔΕΠ - Μουσική Παιδαγωγική
Δημοσίευση: 02-11-2010 14:17 | Προβολές: 657
Σημαντική Ημερομηνία: 02-11-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 98.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Μουσική Παιδαγωγική.
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόσληψη Διδασκόντων (ΠΔ 407/80, 10-11 Α)
Δημοσίευση: 01-10-2010 08:09 | Προβολές: 1151
Έναρξη: 01-10-2010 |Λήξη: 11-10-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 152.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πρόσληψη προσωπικού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011. Yποβολή αιτήσεων: μέχρι και την 11η Οκτωβρίου 2010.
Διαγωνισμός προμήθειας μουσικών οργάνων & εξοπλισμού για το ΕΡΗΜΕΕ/ΤΜΣ - 2/9/2010
Δημοσίευση: 02-09-2010 12:50 | Προβολές: 1255
Έναρξη: 14-07-2010 |Λήξη: 06-09-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 371 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Διακήρυξη Δημοσίου Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Μουσικών Οργάνων και εξοπλισμού για το ΕΡΗΜΕΕ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών: 06/09/2010.
ΤΜΣ: Μία θέση ΔΕΠ - Μουσική Παιδαγωγική
Δημοσίευση: 06-05-2010 14:36 | Προβολές: 1402
Έναρξη: 14-04-2010 |Λήξη: 14-06-2010
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΜΣ)
ΤΜΣ: Τρεις θέσεις ΔΕΠ: α) Θεωρητικά της Μουσικής, β) Πιάνο Τζαζ, γ) Θεωρία της Μουσικής Ερμηνείας
Δημοσίευση: 22-02-2010 15:44 | Προβολές: 1375
Έναρξη: 19-02-2010 |Λήξη: 19-04-2010
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης τριων (3) θέσεων ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΜΣ): α) Θεωρητικά της Μουσικής, β) Πιάνο Τζαζ, γ) Θεωρία της Μουσικής Ερμηνείας
ΤΜΣ: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (ΠΔ 407/80, 09-10 Β)
Δημοσίευση: 16-01-2010 00:05 | Προβολές: 1450
Έναρξη: 16-01-2010 |Λήξη: 01-02-2010
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 56.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόσληψη προσωπικού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010.
ΤΜΣ: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (Π.Δ. 407/80, 09-10 Α)
Δημοσίευση: 15-10-2009 09:06 | Προβολές: 1276
Έναρξη: 15-10-2009 |Λήξη: 21-10-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 59 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόσληψη προσωπικού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010.
ΤΜΣ: Τοποθέτηση Νεοεισαχθέντων φοιτητών σε ξενοδοχεία 2009-10
Δημοσίευση: 07-10-2009 16:50 | Προβολές: 638
Έναρξη: 07-10-2009 |Λήξη: 18-10-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 263 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Παραλαβή των δωματίων από 10-10-2009 μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009.
TΜΣ: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (ΠΔ 407/80, 09-10 Α)
Δημοσίευση: 16-07-2009 14:05 | Προβολές: 1178
Έναρξη: 16-07-2009 |Λήξη: 07-09-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 57.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Πρόσληψη προσωπικού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010.
ΤΜΣ: Μία θέση ΔΕΠ - Σαξόφωνο και Τζαζ
Δημοσίευση: 26-05-2009 14:48 | Προβολές: 1893
Έναρξη: 18-05-2009 |Λήξη: 18-07-2009
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΜΣ)
ΤΜΣ: Μία θέση ΔΕΠ - Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής
Δημοσίευση: 26-05-2009 14:42 | Προβολές: 1374
Έναρξη: 15-05-2009 |Λήξη: 15-07-2009
[Έληξε]
Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΜΣ)
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Εσωτερικός Διαγωνισμός Εκτέλεσης
Δημοσίευση: 03-03-2009 18:34 | Προβολές: 1387
Έναρξη: 03-03-2009 |Λήξη: 10-04-2009
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 96.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Προκήρυξη Εσωτερικού Διαγωνισμού Εκτέλεσης (Ε.Δ.Ε.) για όργανα ορχήστρας, παλαιάς μουσικής (τσέμπαλο, εκκλησιαστικό όργανο, βιόλα ντα γκάμπα) και πιάνου, για προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
Σελίδα 6 / 7 : <<<>>>