Προκηρύξεις
Σελίδα 3 / 7 : <<<>>>
Ορθή Επανάληψη: Προκήρυξη εκλογών 2017 για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση ΤΜΣ
Δημοσίευση: 23-11-2017 16:32 | Ενημέρωση: 24-11-2017 15:30 | Προβολές: 573
Σημαντική Ημερομηνία: 29-11-2017
[Έληξε]
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2018, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 11.30 έως 12.30 στο Αναγνωστήριο, κτήριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017, ώρα 14.00.
Ορθή Επανάληψη: Προκήρυξη εκλογών 2017 για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση ΤΜΣ
Δημοσίευση: 23-11-2017 16:40 | Ενημέρωση: 24-11-2017 15:27 | Προβολές: 646
Σημαντική Ημερομηνία: 29-11-2017
[Έληξε]
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το διάστημα από 1-12-2017 έως 30-11-2018, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 11.30 έως 12.30 στο Αναγνωστήριο, κτήριο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017, ώρα 14.00.
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής
Δημοσίευση: 23-11-2017 18:02 | Προβολές: 1208
Καλούνται οι φοιτητές των δύο ακαδ. Τμημάτων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής.
ΣΜΟΤ: Προκήρυξη εκλογών 2017 μελών Ε.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση Σχολής
Δημοσίευση: 21-11-2017 17:27 | Προβολές: 1839
Σημαντική Ημερομηνία: 29-11-2017
[Έληξε]
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 11.30 έως 13.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα.
ΣΜΟΤ: Προκήρυξη εκλογών 2017 μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση Σχολής
Δημοσίευση: 21-11-2017 16:26 | Προβολές: 1869
Σημαντική Ημερομηνία: 29-11-2017
[Έληξε]
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 11.30 έως 13.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 2017-18 - Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών (15/09/2017)
Δημοσίευση: 30-06-2017 12:50 | Ενημέρωση: 08-09-2017 15:06 | Προβολές: 9159
Έναρξη: 30-06-2017 |Λήξη: 15-09-2017
[Έληξε]
image
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να αποστείλουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πρόσκληση για προτάσεις στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας
Δημοσίευση: 26-07-2017 11:40 | Προβολές: 9602
Έναρξη: 26-07-2017 |Λήξη: 30-08-2017
[Έληξε]
image
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (ΕΒΔΜ45). Περίοδος δηλώσεων: 26-07-2017 14:00 - 30-08-2017 14:00. Ιστοχώρος: rc.ionio.gr/edbm/
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική της Μουσικής» 2017-18, με Κατευθύνσεις: 1. Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας, 2. Διεύθυνση Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας
Δημοσίευση: 04-07-2017 12:05 | Ενημέρωση: 12-07-2017 12:13 | Προβολές: 6559
Έναρξη: 04-07-2017 |Λήξη: 08-09-2017
[Έληξε]
image
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να αποστείλουν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στην Παιδαγωγική της Μουσικής», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Νέο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης (Ιούλιος-Αύγουστος 2017) / Διευκρίνιση για λογαριασμό Τραπέζης
Δημοσίευση: 26-04-2017 11:41 | Ενημέρωση: 12-05-2017 14:59 | Προβολές: 5219
Έναρξη: 26-04-2017 |Λήξη: 19-05-2017
[Έληξε]
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Νέο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης (Ιούλιος-Αύγουστος 2017): ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ μέχρι Παρασκευή 19-05-2017.
Πρόσληψη εκπαιδευτικού από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων
Δημοσίευση: 03-03-2017 14:35 | Προβολές: 959
Σημαντική Ημερομηνία: 03-03-2017
[Έληξε]
image
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων θα προβούν στην πρόσληψη καθηγητή/τριας: ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΕ 16, με ειδικότητα Πιάνου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως 31 Μαρτίου 2017, στη Γραμματεία των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων ή να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dhm-i@arsakeio.gr.
Πρόσκληση για προτάσεις στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας [ΕΒΔΜ20 2017]
Δημοσίευση: 10-01-2017 10:43 | Ενημέρωση: 10-01-2017 11:58 | Προβολές: 6497
Έναρξη: 10-01-2017 |Λήξη: 01-02-2017
[Έληξε]
image
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: Εντός 5 ημερών από την παρούσα δημοσίευση. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (ΕΒΔΜ20 2017A). Περίοδος δηλώσεων: 10/01/2017 08:00 - 01/02/2017 14:00. Ιστοχώρος: rc.ionio.gr/edbm20
Πρόσκληση για συμμετοχή στη 18η Biennale των Νέων Δημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου
Δημοσίευση: 03-01-2017 11:52 | Προβολές: 1424
Σημαντική Ημερομηνία: 15-01-2017
[Έληξε]
image
Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους νέους καλλιτέχνες της χώρας μας, ηλικίας 18 μέχρι 34 ετών (να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1982), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη 18η Biennale των Νέων Δημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου. Η προθεσμία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας για επιλογή λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2017.
ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ψυχολογία»
Δημοσίευση: 18-10-2016 13:16 | Ενημέρωση: 04-11-2016 10:59 | Προβολές: 3213
Έναρξη: 03-11-2016 |Λήξη: 03-01-2017
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 131.47 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής: Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Μουσική Ψυχολογία».
ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρητικά και Σύνθεση µε ∆ιαθεµατικές Πρακτικές»
Δημοσίευση: 18-10-2016 13:49 | Ενημέρωση: 04-11-2016 10:58 | Προβολές: 2922
Έναρξη: 03-11-2016 |Λήξη: 03-01-2017
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 137.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου προκηρύσσει µία (1) θέση καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρητικά και Σύνθεση µε ∆ιαθεµατικές Πρακτικές» στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «∆ιεύθυνση Χορωδίας»
Δημοσίευση: 18-10-2016 13:27 | Ενημέρωση: 04-11-2016 10:56 | Προβολές: 3380
Έναρξη: 03-11-2016 |Λήξη: 03-01-2017
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 128.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής: Μία (1) θέση Καθηγητή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στην πρώτη βαθµίδα Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιεύθυνση Χορωδίας».
ΤΜΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διδάσκοντα ΠΔ407/80 (Κοντραμπάσο)
Δημοσίευση: 21-10-2016 13:13 | Προβολές: 1559
Έναρξη: 21-10-2016 |Λήξη: 02-11-2016
[Έληξε]
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη προσωπικού αυτού για τη διδασκαλία «Κοντραμπάσο» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για το ακαδ. έτος 2016-2017.
ΤΜΣ: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Σύνθεση και Τζαζ»
Δημοσίευση: 13-10-2016 11:31 | Προβολές: 1567
Έναρξη: 13-10-2016 |Λήξη: 13-12-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 295.53 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθεση και Τζαζ».
Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.
Δημοσίευση: 02-10-2016 20:24 | Προβολές: 3812
Έναρξη: 02-10-2016 |Λήξη: 30-12-2016
[Έληξε]
Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας (...)
ΤΜΣ: Προκήρυξη µιας θέσης Καθηγητή µε γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο Τζαζ»
Δημοσίευση: 23-09-2016 11:05 | Προβολές: 2693
Έναρξη: 23-09-2016 |Λήξη: 23-11-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 90.55 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο Τζαζ».
ΤΜΣ: Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή με αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική των εγχόρδων οργάνων με έμφαση στη Βιόλα»
Δημοσίευση: 23-09-2016 10:59 | Προβολές: 1899
Έναρξη: 23-09-2016 |Λήξη: 23-11-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 73.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική των εγχόρδων οργάνων με έμφαση στη Βιόλα».
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγική της Μουσικής» 2016-2017, με Κατευθύνσεις: 1. Μουσική Παιδαγωγική, 2. Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας, 3. Διεύθυνση Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας
Δημοσίευση: 07-03-2016 17:08 | Ενημέρωση: 23-08-2016 12:29 | Προβολές: 5263
Έναρξη: 07-03-2016 |Λήξη: 04-09-2016
[Έληξε]
image
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να αποστείλουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στην Παιδαγωγική της Μουσικής», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 5/9/16 - Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Δημοσίευση: 20-04-2016 11:45 | Ενημέρωση: 29-07-2016 15:51 | Προβολές: 8758
Έναρξη: 20-04-2016 |Λήξη: 05-09-2016
[Έληξε]
image
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως και τις 05-09-2016.
Ορισμός αξιολογητών για την υποβοήθηση του έργου της ΕΕΕΚ για τη μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Μουσική Παιδαγωγική”
Δημοσίευση: 15-07-2016 12:51 | Προβολές: 625
Η Ε.Ε.Ε.Κ. για τη μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο “Μουσική Παιδαγωγική”, συνήλθε την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00 στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (κτίριο Βιβλιοθήκης, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα), και όρισε αξιολογητές για την υποβοήθηση του έργου της υποψήφιας.
Πρόσκληση για προτάσεις στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας [ΕΒΔΜ20 2016]
Δημοσίευση: 14-07-2016 20:34 | Προβολές: 7498
Έναρξη: 15-07-2016 |Λήξη: 20-08-2016
[Έληξε]
image
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (ΕΒΔΜ20 2016A). Περίοδος δηλώσεων: 15-07-2016 08:00 - 20-08-2016 14:00. Ιστοχώρος: rc.ionio.gr/edbm20
Ορισμός αξιολογητών για την υποβοήθηση του έργου της ΕΕΕΚ στην εκλογή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο»
Δημοσίευση: 03-06-2016 16:46 | Προβολές: 643
Συνημμένα αρχεία
    Ανακοίνωση Αξιολογητών
Mέγεθος: 207.36 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Ε.Ε.Ε.Κ. για την εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, στην πρώτη βαθμίδα Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο», συνήλθε την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και ώρα 11.00 στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Ιονίου Πανεπιστημίου και όρισε αξιολογητές για την υποβοήθηση του έργου των υποψηφίων.
Σελίδα 3 / 7 : <<<>>>