Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
gr  pdf.png  Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2021-2022
Mέγεθος: 221.05 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα που προσφέρονται και στις τρεις Κατευθύνσεις.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

Υποχρεωτικά (εμφανίζονται ως Υ στη στήλη της κάθε Κατεύθυνσης).

Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν (ΥΕ). Είναι μαθήματα επιλογής, που προαπαιτούνται όμως για τις Διπλωματικές Εργασίες, ανάλογα με τη θεματική περιοχή που θα επιλεγεί. Οι θεματικές περιοχές των Διπλωματικών Εργασιών αναλυτικά, μαζί με τα προαπαιτούμενά τους, υπάρχουν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της κάθε Κατεύθυνσης.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Είναι μαθήματα που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής, προκειμένου να συμπληρώσει τον αριθμό των 30 μονάδων ECTS ανά εξάμηνο, αφού πρώτα υπολογίσει τον αριθμό μονάδων που συγκεντρώνει από τα Υποχρεωτικά και τα Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν. Γενικότερα, όλα τα μαθήματα του Ενδεικτικού Προγράμματος μπορούν να επιλεγούν κατά περίπτωση και ως μαθήματα ΕΕ.

Τα μαθήματα που αναφέρονται στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα με έναν γενικό τίτλο, π.χ. «Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο ΚΕ (=Κατεύθυνσης Εκτέλεσης) I», «Ξένη Γλώσσα I», «Όργανο επιλογής II», «Μουσικό Σύνολο IV» ή «Παιδαγωγική και Διδακτική Κύριου Καλλιτεχνικού Αντικειμένου III», στην πραγματικότητα εξειδικεύονται στα επιμέρους αντικείμενα, όπως «Βιολί ΚΕ I», «Αγγλικά Ι», «Κλαρινέτο ΙΙ», «Φωνητικό Σύνολο IV» ή «Παιδαγωγική και Διδακτική του Πιάνου ΙΙΙ».

Ορισμένα από τα μαθήματα ΥΕ και ΕΕ (ιδίως ειδικότητες μουσικών οργάνων) θα διδάσκονται ανάλογα με τη σχετική ζήτηση και τις διδακτικές δυνατότητες του Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων Μουσική Θεωρία και Πράξη Ι-II και Ιστορική Μουσική Ανθολογία Ι-II είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση και εξέταση μαθημάτων μετά το Α΄ έτος.

Ενημέρωση: 12-10-2021