Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Παιδαγωγική και Διδακτική Διεύθυνσης Ορχήστρας / Διεύθυνσης Χορωδίας / Μονωδίας / Οργάνου Ι


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS614
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 6
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή