Εργασίες σε εξέλιξη - Πληροφορίες υπό διαμόρφωση

Παιδαγωγική και Διδακτική Διεύθυνσης Ορχήστρας / Διεύθυνσης Χορωδίας / Μονωδίας / Οργάνου ΙΙ


Διδάσκων/ουσα: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός Μαθήματος: MUS711
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 7
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 2

Επιστροφή